• leuken in vroegere jaren winters weert leuken

LEUKEN IN VROEGER JAREN

20 – 21 – 22 DECEMBER
27 – 28 – 29 DECEMBER

Leuken in vroeger jaren

18-19-25-26 MAART

WEGENS SUCCES EXTRA VOORSTELLINGEN

In samenwerking met Wijkraad Leuken zijn in januari 2023 zes voorstellingen te zien van de Weerter filmdocumentaire ‘Leuken in vroeger jaren’. De première vindt op vrijdag 20 januari in Gotcha Cinema Weert plaats.

Leuken in vroeger jaren

De film schetst een beeld van het toenmalige gehucht Leuken en Moesdijk en bestaat o.a. voor een groot deel uit interviews met bewoners. Deze Weerter gehuchten, Leuken en Moesdijk, lagen vroeger hoofdzakelijk in agrarisch gebied waarvan de bevolking bestond uit boerengezinnen en ambachtslieden. Daarnaast maakten ook woonwagenbewoners deel uit van deze gemeenschap. Veel inwoners vertellen in de film over het leven van vroeger, aangevuld met foto’s en unieke oude filmbeelden. Hierbij komen leuke anekdotes voorbij. De ‘rivaliteit’ die er vroeger tussen beide kernen heerste, zal ook de revue passeren.

Belangrijke gebeurtenissen
De executies die in de 16e eeuw nabij ‘De Trumpert’ plaatsvonden en het neerstorten van een Engelse bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog, krijgen aandacht in deze film. Tevens worden de kerk, de school, cafés en het rijke verenigingsleven in beeld gebracht.

Informatie
‘Leuken in vroeger jaren’ is een productie van Jo van Geneijgen en de voice-over is van Hub Bukkems. De filmdocumentaire wordt vertoond op vrijdag 20 en 27, zaterdag 21 en 28 en op zondag 22 en 29 januari. Alle zes de voorstellingen vinden plaats in Gotcha Cinema Weert. Op alle dagen is aanvang van de film 15.30 uur.

Tickets zijn te bestellen via de website of telefonisch 0495-532002. Bekijk hieronder de trailer: